ADRES
Kurtuluş Mahallesi İsmet Paşa Caddesi No:84
Merkez/UŞAK
SANTRAL :
(0276 223 54 84-85-86)
(0276 223 70 28- 227 77 50-223 70 34)
          FAKS
  0276 223 76 75
DEFTERDAR
BİRİM TEL FAKS DAHİLİ
Sekreter (Özel Büro) 0 (276) 223 70 26 0 (276) 223 76 75 303
 
DEFTERDAR YARDIMCISI
BİRİM TEL FAKS DAHİLİ
Sekreter 0 (276) 223 70 26 0 (276) 223 76 75 309
 
PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM TEL FAKS DAHİLİ
Personel Müdürü 0 (276) 224 24 12   304
Personel Müdür Yardımcısı      
Şef   0 (276) 223 70 27 305
Servis     307
Sivil Savunma Uzmanı     308
Yemekhane     514
Genel Evrak     322
Teknisyen     0
Güvenlik     101
Danışma     101
Santral     0
 
MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM TEL FAKS DAHİLİ
Muhakemat Müdürü 0 (276) 223 63 02 0 (276) 223 63 02 407
Hazine Avukatları 0 (276) 223 70 34   409-411-413
Raportör 0 (276) 223 70 34   426
Servis 0 (276) 223 70 34   426-428
 
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM TEL FAKS DAHİLİ
Milli Emlak Müdürü 0 (276) 223 11 96 0 (276) 223 11 96 405
Milli Emlak Müdür Yardımcısı 0 (276) 223 70 32   403
Milli Emlak Müdür Yardımcısı 0 (276) 223 70 32   401
Milli Emlak Servisi 0 (276) 223 56 86   402-404
Tekniker 0 (276) 223 56 86   406-408
 
 
MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM TEL FAKS DAHİLİ
Muhasebe Müdürü 0 (276) 223 30 99   415
Muhasebe Müdür Yardımcısı 0 (276) 224 24 45   417
Muhasebe Müdür Yardımcısı 0 (276) 224 24 45   419
Defterdarlık Uzmanları     410-414-418
Şef     422-424
Servis     420-422
Vezne     412
Hizmetli     410
Santral 0 (276) 223 54 86 0 (276) 223 15 53  
 
 
GELİR MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM TEL FAKS DAHİLİ
Gelir Müdürü 0 (276) 223 11 00 0 (276) 227 44 97 313
1 Nolu Servis Şefi 0 (276) 223 70 28   317
1 Nolu Servis 0 (276) 223 70 28   315
2 Nolu Servis Şefi 0 (276) 223 70 28   320
2 Nolu Servis 0 (276) 223 70 28   318
Denetim ve İhbar Birimi 0 (276) 223 70 28   316
Hizmetli 0 (276) 223 70 28   319
 
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM TEL FAKS DAHİLİ
Vergi Dairesi Müdürü 0 (276) 223 11 99 0 (276) 223 54 87 203
Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı 0 (276) 223 54 13   213-215
Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı 0 (276) 223 68 12   105
Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı     117
Hesap Takip Servisi 0 (276) 223 74 72   109-111
İcra Servisi 0 (276) 223 66 60   115-123
İcra-Satış Servisi     113
Sicil-Yoklama Servisi 0 (276) 222 22 14   110-112
Veraset ve Harçlar Servisi     108
Vezne Servisi     119-121
Motorlu Taşıtlar Servisi     104-106
Danışma     116
Özlük Servisi     201
Evrak Kayıt Servisi     205
1.Vergilendirme Servisi 0 (276) 227 37 87   207
2.Vergilendirme Servisi     211
Uzlaşma Masası     209
Bilgi İşlem Odası 0 (276) 223 16 44   212
Tarama Kontrol Servisi 0 (276) 227 40 03
0 (276) 224 43 81
  208-210
İhtilaflı İşler Servisi     206
Danışma     214-216
 
 
DEFTERDARLIK UZMANLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ
BİRİM TEL FAKS DAHİLİ
Defterdarlık Uzmanları     510
Hizmetli     515
 
 
KURUMLAR SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM TEL FAKS DAHİLİ (276 227 00 25)
Saymanlık Müdürü 0 (276) 227 05 85 0 (276) 224 74 71 101
Saymanlık Müdür Yardımcısı     102
Servis 0 (276) 227 00 25   103-104-105-106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BANAZ MALMÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM TEL FAKS DAHİLİ
Malmüdürü 0 (276) 315 10 03 0 (276) 315 60 66  
 
EŞME MALMÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM TEL FAKS DAHİLİ
Malmüdürü 0 (276) 414 10 07 0 (276) 414 53 12  
 
ULUBEY MALMÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM TEL FAKS DAHİLİ
Malmüdürü 0 (276) 716 16 57 0 (276) 716 13 35  
 
 
SİVASLI MALMÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM TEL FAKS DAHİLİ
Malmüdürü 0 (276) 618 10 10 0 (276) 618 17 39  
 
 
KARAHALLI MALMÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM TEL FAKS DAHİLİ
Malmüdürü 0 (276) 517 18 19 0 (276) 517 10 33  
 
 
BANAZ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM TEL FAKS DAHİLİ
Vergi Dairesi Müdürü 0 (276) 315 31 28 0 (276) 315 11 45  
 
 
EŞME VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM TEL FAKS DAHİLİ
Vergi Dairesi Müdürü 0 (276) 414 47 37 0 (276) 414 24 24